Aktualne podejście w biznesie mówi, że:

najlepsze wyniki osiąga pracownik nie najzdolniejszy i najlepiej przygotowany, lecz najbardziej zaangażowany umysłowo i emocjonalnie w swoją pracę. Takie podejście do pracy wymaga nie tylko dużego zaangażowania osobistego, ale również odporności na stres. Taką odporność pomoże podnieść np. udział w szkoleniu antystresowym. Na warsztatach, dotyczących radzenia sobie ze stresem, pokazuję metody i procedury, które pozwalają skutecznie działać w sytuacji presji i stresu.

Warsztat Well Stress

Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy uczestników na temat zewnętrznych i wewnętrznych czynników sprzyjających odczuwaniu stresu, a także określenie ich indywidualnego poziomu podatności na stres.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają i ćwiczą na sobie techniki redukujące stres oraz zapoznają się z profilaktyką antystresową. Mini wykład uzupełniony jest zajęciami warsztatowymi, ćwiczeniami i symulacjami. Wykorzystanie metod warsztatowych pozwala uczestnikom spojrzeć z zewnątrz i ocenić własne zachowania, co jest podstawą do ich modyfikowania i doskonalenia.

To szkolenie możesz zamówić również w formie szkolenia dedykowanego dla Twojego zespołu. Przed szkoleniem przeprowadzę badanie potrzeb szkoleniowych i dostosuję program do specyfiki Twojej firmy, charakteru grupy i jej najczęstszych stresorów.

Czasami stres wiąże się z konkretną sytuacją w firmie,

taką jak przechodzenie przez zmianę organizacyjną lub powstały konflikt. Proponuję szkolenia poświęcone właśnie takim, specyficznym i odrębnym tematom.

Zarządzanie zmianą 

Szkolenie pozwala poznać własne reakcje na zmianę oraz odkryć i nauczyć się skutecznych sposobów wspierania innych w jej procesie. Dla menedżerów będzie to również okazja do wypracowania metod  pozytywnego oddziaływania na postawy pracowników wobec zmian, na przykład hamowanie reakcji obawy na rzecz entuzjazmu i zainteresowania tym, co nowe.

Tematy poruszane na zajęciach odnoszą się do rzeczywistych sytuacji, z którymi menedżerowie spotykają się w codziennej pracy. Warsztat oparty jest o ćwiczenie poszczególnych umiejętności przydatnych w procesie wdrażania zmian w organizacji.

Proponuję szkolenie w wymiarze 16 godzin z programem dostosowanym do charakteru zmian wprowadzanych w firmie.

Rozwiązywanie konfliktów

Niniejsze szkolenie przeprowadza uczestnika przez kolejne etapy konfliktu, pozwala mu w bezpiecznych warunkach zapoznać się ze swoimi reakcjami i emocjami oraz wyposaża w narzędzia i techniki, które nie tylko pozwalają wyjść z sytuacji konfliktowej bez szwanku, ale także wykorzystać tę sytuację do realizacji celów swoich i grupy.

W proponowanych warsztatach opartych przede wszystkim o case study, gry i dyskusje moderowane, uczestnicy będą przyglądać się zjawisku konfliktu w zespole, a w symulowanych sytuacjach bezpośrednio w nim uczestniczyć. Na bazie tych doświadczeń wypracowana zostanie metodologia zarządzania konfliktem w specyfice Państwa organizacji oraz pokazane zostaną narzędzia jego konstruktywnego rozwiązania.

Proponuję szkolenie w wymiarze 16 godzin. Na propozycję konkretnego programu będą miały wpływ zdiagnozowane źródła konfliktów doświadczanych przez zespół i kompetencje komunikacyjne uczestników.

Innym sposobem zwiększania odporności na stres są indywidualne sesje coachingowo-doradcze. Proponuję je przede wszystkim menedżerom i osobom pracującym pod presją stresu.